• Tell: 09121547834
 • Email us:Mani.koosha.piano@gmail.com
 • Working Hours: 08:00-00:00

وبلاگ

 • 07
  مارس

  رنگ بدنه پیانو

  رنگ بدنه پیانو و کاربرد آن رنگ بدنه پیانو یکی از مهم ترین بخش های کلی پیانو می باشد که به لحاظ زیبایی یکی از مهم ترین بخش های...

  ادامه مطلب
 • 05
  مارس

  انواع ساز ها

  ساز های زهی بربط (عود یا رود) انواع ساز – این ساز نوعی ساز ایرانی است که در دسته ساز های زخمه ای قرار دارد و در کشورهای خاورمیانه...

  ادامه مطلب
 • 03
  مارس

  گیتار

  گیتار چیست ؟ گیتار یک ساز از نوع زهی می باشد و توسط پیک و یا توسط انگشت نواخته می شود . این ساز در دسته کوردوفون قرار دارد...

  ادامه مطلب
 • 02
  مارس

  کوک پیانو در چالوس

  کوک پیانو در چالوس توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در چالوس می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  ادامه مطلب
 • 02
  مارس

  کوک پیانو در کاشان

  کوک پیانو در کاشان توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در کاشان می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  ادامه مطلب
 • 02
  مارس

  کوک پیانو در شیراز

  کوک پیانو در شیراز توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در شیراز می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  ادامه مطلب
 • 02
  مارس

  کوک پیانو در یزد

  کوک پیانو در یزد توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در یزد می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  ادامه مطلب
 • 02
  مارس

  کوک پیانو در اصفهان

  کوک پیانو در اصفهان توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در اصفهان می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  ادامه مطلب
 • 02
  مارس

  کوک پیانو در مشهد

  کوک پیانو در مشهد توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در مشهد می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  ادامه مطلب
 • 01
  مارس

  کوک پیانو در رشت

  کوک پیانو در رشت توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در رشت می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  ادامه مطلب