03
فوریه

رگلاژ پیانو

به طور کلی رگلاژ پیانو به مجموعه عملیاتی که در جهت رساندن قطعات به حالت استاندارد در جای خودشان گفته می شود . رگلاژ پیانو شامل مواردی چون :...

ادامه مطلب